Riksflågenvegen » Forbanna.no

Hvor var du da Hadeland ble splittet på midten? Jeg husker hvor jeg var. Jeg satt hjemme og ventet i spenning på hvor høy trafikken ville bli og hvor ødelagt Flågenvegen ville bli. Svaret på begge var veldig. Siden sensommeren, da bommen på kommunegrensen mellom Lunner og Gran kommune på Riksvei 4 kom, har det stadig vært økende trafikk i Flågenvegen. For hver telling Statens Vegvesen foretar viser alle prognoser at det ikke er noen umiddelbar fare for at bomstasjonen på kommunegrensen skal bli for tidlig nedbetalt, snarere tvert i mot.

Titt og ofte leser vi overskrifter som «bomtrafikken stuper, nå telles sidevegene på nytt» og «bomtrafikken kraftig ned (bak betalingsmur)» og så videre. Både Flågenvegen og Bjørgevegen er to veier som ofte blir omtalt i denne forbindelse. Og det er ikke uten grunn.

De fleste som bor på Hadeland har nok fått med seg problematikken med den økte trafikken langs sidevegene mellom Lunner og Gran og hvis ikke er du kanskje en av de som freser gjennom Flågenvegen langt over fartsgrensen og kutter hver eneste sving. Det som før var en rolig grusvei med rundt 250 passeringer i døgnet har nå blitt forvandlet til en hovedfartsåre mellom Lunner og Gran hvor rundt regnet 20% av døgntrafikken mellom kommunene blir foretatt.

Riksflågenvegen

Det sier seg selv at å øke trafikken i Flågenvegen, selv med noen hundre biler i døgnet sliter unødig på en allerede sliten og ødelagt grusvei. Når man i da ikke bare dobler, men fem og seks-dobler trafikken ender man opp med en totalt ødelagt vei som ødelegger biler og skaper trafikkfarlige situasjoner. Kommunenes eneste løsning og forslag til forbedring har vært å skrape, og skrape, og skrape for så å fylle på litt mer grus. Og så skraper vi litt igjen.

Statens Vegvesens forslag for å få ned trafikken i Flågenvegen har vært sette å ned hastigheten fra 60 km/t til 40 km/t samt å konstruere innsnevringer tre steder langs traséen; én i hver ende (sør og nord) og en på en slette like nord for kommunegrensen. Effekten av disse er høyst diskutabel da de ikke ser ut til å ha noen effekt i det hele tatt. Politiet har så vidt meg bekjent kun hatt noen få kontroller, og da kun kontrollert vogn- og førerkort etc.

Politiet hadde ikke kapasitet til å besvare noen få enkle spørsmål angående kontroller i Flågenvegen og Bjørgevegen.

Hu hei hvor det går

Jeg ferdes langs Flågenvegen så og si daglig siden jeg bor som siste hus i Lunner kommune langs vegen. Daglig hører jeg folk som kjører langt over fartsgrensen. Huset jeg bor i ligger på en liten høyde i en krapp og uoversiktelig sving, og dette er et yndet sted for folk å gasse på siden man rett etter svingen har en lang slette.

Jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at jeg et par ganger i timen hører folk som spinner og kjører så hardt og fort at hvis politiet hadde vært tilstede hadde de mistet lappen og halve gasjen på stedet.

Tidligere i vinter måtte jeg til og med ned og hjelpe en person som hadde kjørt ut rett før svingen på vei nordover sent på kvelden. På sin ferd ut av veien måkte han 40-skiltet rett ned. Jeg er ingen ekspert, men selv jeg klarer, ut i fra ulykkesstedet og alt, å se at vedkommende kjørte ut fordi farten var for stor og konsentrasjonen var for lav.

Hadde vedkommende kjørt i fartsgrensen hadde han ikke klart å kjøre skiltet så til de grader ned, ei heller skadet telefonstolpen som stod like ved så den måtte skiftes.

Det interessante med hele denne hendelsen var at da jeg hørte smellet og gikk ned for å sjekke var vedkommende særdeles lite interessert i at jeg skulle ta kontakt med politiet, så dette var naturligvis det første jeg gjorde. Politiet trakk heldigvis samme slutning som meg og informerte om at det ville bli opprettet en straffesak mot vedkommende fordi det var tydelig at utforkjørselen skyldtes for høy hastighet.

Brøytehelvete

Nytt av året i Flågenvegen er at brøytemannskapet tydeligvis har glemt hvordan man benytter brøytepinner. I stedet for å svinge unna blir disse nå måkt rett ned og vi sitter igjen uten noe som indikerer hvor veibanen faktisk slutte ut mot sidene.

Fra krysset ved Raastadbakken og opp til kommunegrensen mellom Lunner og Gran kommune var 9 av 10 brøytepinner kuttet av eller på annen måte fjernet. Flere av disse stod også slik at et barn eller andre som er litt uoppmerksomme fort kan skade seg på disse.

At man kan treffe en og annen brøytepinne når man er ute og brøyter har jeg full forståelse for, men jeg forventer faktisk at man setter ut nye etter hvert som de forsvinner. Generelt synes jeg vedlikeholdsarbeidet som gjøres langs Flågenvegen, både i Lunner og Gran kommune, er langt under par.

Siden veibanen er så løs som den er for tiden, og når brøytebilene brøyter lenger ut enn det veibanen faktisk er medfører dette at man lett kan falle gjennom med dekket ut mot kanten.

I løpet av vinteren har jeg sett flere groper langs Flågenvegen som indikerer nettopp dette; man legger seg ut, sklir ut i grøfta og må jobbe litt for å komme seg løs. Bilbergingstjenesten i Lunner forteller også om en markant økning i oppdrag i Flågenvegen etter at bommen kom.

Hva er det dere tror du driver med?

En annen ting som har oppstått etter at bommen kom er at folk virker til å ha fått en indre trang til å forsøke å renne meg i senk når jeg forsøker å svinge av veien og opp i min egen oppkjørselen. Nesten ukentlig opplever jeg at biler som kjører bak meg forsøker å passere meg i det jeg bremser ned for å svinge opp til venstre.

Når du kommer fra Lunner, sørsiden, og skal opp til meg kommer oppkjørselen rett etter en skarp og uoversiktelig venstresving og rett før en bakketopp som heller mot høyre. Siden jeg har opplevd at biler kommer ganske fort når jeg skal svinge av har jeg begynt å slakke ekstra ned på farten og sjekke over toppen før jeg svinger opp. Er det klart øker jeg farten og svinger opp.

Det er manøvren med at jeg må bremse ned og blinke venstre for å komme hjem som totalt forvirrer bilistene bak meg. Jeg blinker venstre halvveis i svingen og bremser ned, svinger og må bråbremse i det jeg nesten får bilen som tidligere var bak meg rett i siden på bilen min. De tror med andre ord at jeg skal stoppe for å slippe dem forbi… Ansiktsuttrykket deres i det jeg titter ut av vinduer og ser dumt på dem er ganske kostelig i det de febrilskt rygger tilbake. I ny og ne tar jeg også et bilde eller to av dem også, bare sånn at de kan kjenne litt ekstra på skammen.

Hvor dum må du være for å ikke skjønne at en person som blinker venstre opp mot en oppkjørsel skal opp til venstre opp denne oppkjørselen? Jeg blir faktisk forbanna fordi folk tydeligvis tror at man skal blinke venstre inn mot veibanen for å indikere at man skal slippe folk forbi all den tid det er standard kutyme å blinke høyre.

Hvorfor i all verden skulle jeg blinket venstre for å indikere at jeg skal slippe folk forbi? Hvorfor skjønner ingen at det er normal praksis å sørge for at kysten er klar før man svinger av veien? Hvor vanskelig kan det være å bare bremse ned og vente til personen som helt klart og tydelig skal svinge av til venstre blir ferdig med det han skal?

Når skjer det noe?

Statens Vegvesen har sendt henstilling til både Lunner og Gran kommune og sagt at Flågenvegen bør stenges for gjennomgangstrafikk snarest for å forhindre videre forringelse av veibanen i Flågenvegen. Ordføreren i Gran sier også til avisen Hadeland at Gran vil jobbe for å få til en gjennomkjøring forbudt-skilting i Flågenvegen. Ordfører i Lunner er på sin side passiv og avventende.

Da ordfører Tyrdal i Lunner kommune (AP) var på befaring i Flågenvegen sammen med undertegnede var tilstanden på Flågenvegen mye bedre enn den er nå. Da var den fremkommelig. Nå er den en skamplett og tragedie. At kommunen har latt det gå så langt som de har latt det gå med Flågenvegen er skammelig og skuffende.

Jo lenger det ventes jo mer ødelagt blir Flågenvegen og jeg er redd vi nærmer oss et punkt hvor den blir så ødelagt at det ikke lenger er mulig å ferdes her, hverken til fots eller med bil.

Tilstanden på Flågenvegen per mars 2018 er at det er mer likt et gjørmehøl enn en vei. Flere steder er sporene i veibanen så dype at jeg kan få hele foten min ned i dem. Det er også store stener som stikker opp i veibanen fordi man nå har skrapt seg så langt ned i grusen at man har nådd underlaget og nå drar med seg fundamentet opp. Det er altså snart ikke mer vei igjen.

Status Flågenvegen mars 2018

Som dere kan se av bildene nedenfor er ikke Flågenvegen mye å rope hurra for om dagen. Det er gjørme, hull og groper, steiner og vaskebrett så langt øyet rekker. Veibanen buer ut mot kanten og flere steder har veien begynt å sprekke opp og viser store tegn til belastningsskader.

I svingen nedenfor huset vårt er grøften som frem til i høst var så og si ikke-eksisterende nå blitt helt borte; veien går nå rett ut mot skråningen, og man spiser seg sakte, men sikkert, innover på skråningen opp mot eiendommen vår. Det er trist å se hvordan det offentlige sitter på gjerdet og tvinner tommeltotter mens innbyggerne blir mer og mer frustrert.

Heldigvis er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019. Hvem jeg stemmer på vet jeg ikke enda, men det blir garantert ikke bestevennen min Halvor.

Legg inn en kommentar